Paraskaan sisältöstrategia ei toimi ilman sisältökulttuuria

Jarkko Kurvinen
10.6.2013 8:18

Sisältömarkkinointi on suurin yksittäinen markkinoinnin murros lähimenneisyydessä ja se tulee varsinkin tulevaisuudessa imemään yhä suuremman siivun markkinointibudjeteista.

Voit onnistua sisältömarkkinoinnissa vain asettamalla sille selkeästi mitattavat tavoitteet ja luomalla sisältöstrategian tavoitteiden saavuttamiseksi. Kuitenkaan paraskaan strategia ei toimi ilman sitä tukevaa kulttuuria, eli tarvitset onnistumiseen myös kannustavan ilmapiirin ja ympäristön sisältöstrategian toteutumiseen.

Miten sisältökulttuuria sitten rakennetaan? Aluksi toki kaikki pitää saada sitouteuttua sisältöajattelun taakse, eikä jättää sisällön rakentamista vain markkinointipuolen huoleksi. Kulttuuri ei ole yksittäisiä tekoja, vaan se kumpuaa yrityksen arvoista, toiminta-ajatuksesta ja yhteisestä maalista. Kaikille yrityksessä tulee rakentaa yhteinen näkemys siitä, mitä sisällöillä tavoitellaan, kuinka ne auttavat yrityksen tavoitteiden toteutumisessa ja miten niitä hyödynnetään päivittäisessä arjessa.

Sisältöjen käyttö ja niiden hyödyntäminen on markkinoitava ensin sisäisesti, jotta niitä pystytään tehokkaasti hyödyntämään yrityksen markkinoinnissa ja myynnissä. Ne yritykset, joilla on vahva kulttuuri sisältöjen hyödyntämiseen, pystyvät reagoimaan nopeastikin markkinoilla tapahtuviin ilmiöihin, trendeihin ja arjen tilanteisiin sekä kääntämään ne kilpailueduksi asiakaskuntaa ja potentiaalisia asiakkaitasi kiinnostavan sisällön muodossa.

Hyvää sisältömarkkinointia tekevän yrityksen työ ei ole vain yksittäisten sankareiden hommaa vaan koko yrityksen asia. Sisältöstrategian toteutuminen jää vain haaveeksi, jos sisällöt ovat vain yhden tekijän vastuulla markkinointiosastolla eikä kaikkien käsillä. Hyviä käytäntöjä yrityksiin ovatkin esimerkiksi yhteiset idealaarit sisältöideoiden keräämiseen, kannustava ilmapiiri sisältöjen luomiseen ja kanavat niiden kommentointiin, johdon esimerkkinä toiminen eli kaikki ylimmästä johdostakin osallistuvat näkemyksellisen sisällön tuottamiseen ja julkaisujen vastuuttaminen päätoimittajan lisäksi koko tiimille.

Hyvästä sisältökulttuurista kumpuaa rooli suunnannäyttäjänä ja ajatusjohtajana omalla toimialasegmentillään ja sen eteen kannattaa kaikkien puhaltaa yhteen hiileen. Sisältökulttuuri ei kuitenkaan synny yhdessä yössä, eli ole valmis virheisiin, niin kielteiseen kuin positiiviseen mediahuomioon, sisällöntuottajien palkitsemiseen ja toki myös ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttöön.

Tehokas sisältömarkkinointi vaatii siis pitkäjänteisyyttä, sisältöstrategian ja ennenkaikkea sisältökulttuurin, jotta sisällöistä tulee kiinteä osa markkinointiprosessianne.

Saatat olla kiinnostunut myös

Samasta kategoriasta Mielipidejohtaja

Tilaa näkemykset sähköpostiisi

Kommentit (1)