Jarkko Kurvinen

Jarkko Kurvinen

Jarkko Kurvinen

Arvot ovat yrityksen autonomian mitta

Arvot ovat yrityksen autonomian mitta

1 min luettavaa
Asiakaskokemuksen kehittäminen

Asiakaskokemuksen kehittäminen

1 min luettavaa
Asiakaskokemus käytäntöön

Asiakaskokemus käytäntöön

2 min luettavaa
Tarinan voima johtamisessa

Tarinan voima johtamisessa

2 min luettavaa
Tarinan voima vaikuttamisessa

Tarinan voima vaikuttamisessa

1 min luettavaa
Tarinan rakentaminen

Tarinan rakentaminen

1 min luettavaa
Työntekijälähettilyys – oman heimon rakentaminen

Työntekijälähettilyys – oman heimon rakentaminen

3 min luettavaa
Brändi näkyy viivan alla

Brändi näkyy viivan alla

2 min luettavaa
Tähtäimessä viraalihitit

Tähtäimessä viraalihitit

1 min luettavaa
Matka yrityskeskeisestä asiakaskeskeiseksi yritykseksi

Matka yrityskeskeisestä asiakaskeskeiseksi yritykseksi

2 min luettavaa
Sisäinen markkinointi

Sisäinen markkinointi

2 min luettavaa
Sisäinen viestintä

Sisäinen viestintä

1 min luettavaa
Arvopohjainen hinnoittelu: hinta asiakkaan saaman arvon mukaan

Arvopohjainen hinnoittelu: hinta asiakkaan saaman arvon mukaan

1 min luettavaa
Tuotekehityksen uusi aalto

Tuotekehityksen uusi aalto

1 min luettavaa
Monimutkainen hidastaa – siis yksinkertaista

Monimutkainen hidastaa – siis yksinkertaista

1 min luettavaa
Osaamisen johtaminen

Osaamisen johtaminen

3 min luettavaa
Mielipidejohtajuus strategisena valintana

Mielipidejohtajuus strategisena valintana

1 min luettavaa
Asemoinnilla edelläkävijäksi

Asemoinnilla edelläkävijäksi

2 min luettavaa
Asiakasyhteisöt

Asiakasyhteisöt

1 min luettavaa
Miten yritys muuntautuu ketteräksi markkinoijaksi?

Miten yritys muuntautuu ketteräksi markkinoijaksi?

1 min luettavaa
Huomiokaappauksen kaava

Huomiokaappauksen kaava

1 min luettavaa
Ketterän markkinoinnin toimintatapa

Ketterän markkinoinnin toimintatapa

2 min luettavaa
10 ideaa kasvuhakkerointiin

10 ideaa kasvuhakkerointiin

3 min luettavaa
Kasvuhakkerointi

Kasvuhakkerointi

1 min luettavaa
Somemarkkinoinnin trendit 2018

Somemarkkinoinnin trendit 2018

3 min luettavaa
Tarinat herättävät yrityksen brändin henkiin

Tarinat herättävät yrityksen brändin henkiin

3 min luettavaa
Sitä saat, mitä mittaat

Sitä saat, mitä mittaat

1 min luettavaa
Segmentoinnista asiakasymmärrykseen: johda asiakkuuksia

Segmentoinnista asiakasymmärrykseen: johda asiakkuuksia

2 min luettavaa
Vaikuttajamarkkinointi. Nyt.
palveluna-etusivu-tausta-1000

Vaikuttajamarkkinointi. Nyt.

2 min luettavaa
Vaikuttava viestintä kumpuaa strategiasta

Vaikuttava viestintä kumpuaa strategiasta

1 min luettavaa