Tarinan voima johtamisessa

2 min luettavaa

Tarinat ovat väkevä työkalu viestintään. Tarina sitoo yhteen toiminnan tarkoituksen, tehtävän ja strategian tuottaman, erilaistavan asiakasarvon helposti kommunikoitavaan muotoon. Tarinat ruokkivat työn merkityksellisyyttä ja luovat yhteisöön tunnetason yhteyden, joka tukee yhteisten tavoitteiden saavuttamista. Jos yritykseltäsi puuttuu väkevä tarina, vaikeutat tarpeettomasti viestintäänne etkä pysty kommunikoimaan tehokkaasti erilaistavaa asiakasarvoanne. Tarinoita voit hyödyntää sekä johtamis- että vaikuttamistyössä.


Tarinoiden merkitystä johtamisessa ei voi liikaa korostaa. Hyvät tarinat energisoivat ihmiset ja kokoavat heidät yhteisen tarkoituksen taakse sekä tukevat yrityksen tavoitteiden toteutumista. Ne vievät koko yritystä eteenpäin, herättävät tunteita ja antavat kuulijalle energialatauksen. Ihmisten tulee voida syttyä samasta unelmasta kuin johtajansa, ja heidän pitää pystyä ostamaan sama idea paremmasta huomisesta. Yrityksen ihmisten ja sen kohderyhmien pitää pystyä samaistumaan tarinoihin ja olemaan osa yhteisiä tarinoita.

Yrityksen tarina kertoo, miksi yritys on olemassa, mikä on meidän olemassaolomme oikeutus, mistä olemme tulleet, miksi teemme tätä ja mihin olemme menossa. Se inspiroi yhteisen, jaetun näyn. Tarinassa ei ole mitään ”päälleliimattua”, vaan se kumpuaa yrityksen tarkoituksesta, kulttuurista ja ihmisistä. Tarinat herättävät yrityksen brändin henkiin.

Hyvä tarina erilaistaa. Tarina ei vielä tee huonosta tuotteesta hyvää, mutta ilman tarinaa hyväkään tuote ei saa jalansijaa. Ihmiset ostavat mieluummin ajatuksen siitä, miksi teet jotain, kuin siitä, mitä teet. Asiakkaat haluavat ostaa mieluummin tarkoituksesi, sillä sen avulla he voivat laajentaa omaa tai yhteisönsä identiteettiä.

Johtamisessa tarinan tarkoitus on auttaa kaikkia sisäistämään, minkälaista tarinaa he ovat rakentamassa ja mikä on yhteinen suunta. Yhteinen tarinamme kertoo, mistä olemme tulleet, missä olemme nyt, mikä on mahdollista ja mihin olemme menossa. Koska voimme jatkaa vain sieltä, missä nyt ollaan, tarinan tulee perustua yhteisiin tosiasioihin ja jaettuihin arvoihin, jotta yhteinen matka voi alkaa. Hyvä tarina myös kuvaa, miltä maailma näyttää tavoitetilassa ja mikä on oma osuutemme tulevaisuudenkuvassa. Koska kaikki yrityksessä kuitenkin kertovat tarinaa eteenpäin omasta näkökulmastaan, tarinalle on tärkeää luoda selvät puitteet. Tarinasta tulee kiinnostava, kun rakennat sen kohderyhmäsi näkökulmasta nostamalla sen sankariksi kohderyhmän edustajan – tyypillisimmin asiakkaasi.

Yrityksen yhteinen tarina kertoo, kuinka yritys ottaa haltuun kohderyhmänsä: ratkaisemalla asiakkaan ongelmia ja auttamalla tätä tavoitteidensa saavuttamisessa. Kun teet asiakkaastasi tarinoidesi sankarin, huomiosi on taattu. Kerro tarinoilla asiakkaita kiinnostavista tilanteista, toimintatavoistanne, asiakkaistanne ja heidän menestyksestään, joka on saavutettu yrityksenne avulla, sekä tavoista, joilla tarjoomanne helpottaa asiakkaidenne elämää. Älä kuitenkaan hukuta asiakastasi kylmiin faktoihin, vaan herätä hänessä halu kuulla lisää – näytä intohimosi aihetta kohtaan, innosta, herätä tunteita ja jätä muistijälkiä.

Hyvä tarina sulattaa sydämen. Tarinat välittävät kuulijoilleen merkitystä ja arvoa. Niin työntekijät kuin asiakkaatkin kertovat yrityksestäsi tarinoita tälläkin hetkellä, mutta tarinat vaihtelevat kertojasta toiseen. Tarinankerronta on väkevä työkalu niin johtamisessa kuin arvon viestimisessä. Jos haluat jonkin asian jäävän mieleen, kerro se tarinan muodossa.