Tarinan rakentaminen

1 min luettavaa

Parhaat tarinat kertovat todellisesta elämästä, ne sytyttävät kuulijansa. Tarinoissa kiteytyy yrityksen arvomaailma, tarkoitus ja kertojan rooli.

Hyvällä tarinalla on aina tarkoitus: sen tulee välittää haluttu viesti ja iskostaa se kuulijansa mieleen. Hyvä tarinankertoja saa tunteenpalonsa tarttumaan kuulijoihin. Tarina ei ole selostus tapahtumista, vaan kertomus, johon kuulijasi pystyvät samaistumaan.

Mieti tarinaa rakentaessasi, mikä on tarinasi tarkoitus ja kohderyhmä. Johdetaanko sillä yritystä kertomalla työntekijöille ja sidosryhmille inspiroivasta tulevasta vai kommunikoiko työntekijä sillä rooliaan esimerkiksi tuttavilleen tai osana yrityksen rekrytointia?

Vai onko se tarina, jota kerrotte uusille asiakkaille vakuuttaaksenne heidät yrityksenä ja toiminnastanne? Tarina koostuu aina kohderyhmän mukaan räätälöidyistä, erilaisista ainesosista. Mieti, minkälaisia ainesosia tarjoilet valmiina ja miten käyttäjä voi niitä yhdistellä eri tarkoituksiin. Näin yrityksesi voi esimerkiksi kertoa tarinoita siitä, miksi olette on olemassa, miten arvonne toteutuvat käytännössä, mihin olette menossa ja mikä on erilaistava asiakasarvonne.

Tarinan tarkoituksesta ja erilaisista ainesosista saat koottua eri areenoille yksinkertaisia tarinoita, joita voit käyttää monenlaisissa konteksteissa: yrityksen henkilöstön johtamisessa, markkinoinnissa nykyisille ja tuleville asiakkaille, henkilöstölle ja tuleville työntekijöille tai sidosryhmille.

Tarina auttaa yritystä elämään tulevaisuudesta käsin ja luomaan virtaa tavoitellusta tulevaisuudesta nykyisyyteen. Kun kaikille on selvää, mistä, mihin ja miksi olet menossa, loppu on vain oikeiden ihmisten, tekojen ja asiakkaiden poimimista mukaan tarinaan.