Tarinan voima vaikuttamisessa

1 min luettavaa

Tarinat ovat väkevä työkalu viestintään. Tarina sitoo yhteen toiminnan tarkoituksen, tehtävän ja strategian tuottaman, erilaistavan asiakasarvon helposti kommunikoitavaan muotoon. Tarinat ruokkivat työn merkityksellisyyttä ja luovat yhteisöön tunnetason yhteyden, joka tukee yhteisten tavoitteiden saavuttamista. Jos yritykseltäsi puuttuu väkevä tarina, vaikeutat tarpeettomasti viestintäänne etkä pysty kommunikoimaan tehokkaasti erilaistavaa asiakasarvoanne. Tarinoita voit hyödyntää sekä johtamis- että vaikuttamistyössä.


Kun haluat vaikuttaa johonkin asiaan, kerro tarina. Tarinat kiehtovat ja koukuttavat katsomaan, kuinka tarinassa käy. Ollessamme pieniä meille opetettiin tarinoilla muun muassa varovaisuutta, reiluutta ja periksiantamattomuutta. Sama mekanismi toimii näin vanhempanakin, koska tunteet auttavat meitä ankkuroimaan tietoa paremmin kuin kylmä faktalista ikinä. Olemme varsin huonoja muistamaan listoja, sepustuksia tai ylipäätänsä faktoja. Asiat jäävät paremmin mieleemme tarinan muotoon puettuna herättämiensä tunteiden ja muistiankkureiden kautta. Tarinoiden tarkoitus on synnyttää keskustelua, rakentaa luottamusta ja jättää muistijälkiä eli päästä ihmisten suojamuurien läpi ja paaluttaa haluttu vaikutus vastaanottajaan.

Tarinan voima perustuu siihen, että kun pelkät faktat vetoavat vain järkeen, tarina vetoaa tunteeseen. Tunne ohjaa ihmistä moninkertaisella voimalla järkeen verrattuna, vaikka kuinka haluaisimme uskotella itsellemme, että olemme rationaalisia olentoja.

Potentiaalisia asiakkaitasi ei kiinnosta yrityksesi, tuotteesi tai palvelusi, vaan se on kiinnostunut itsestään. Miten sinä voit auttaa häntä, miten pystyt helpottamaan hänen elämäänsä ja miksi? Voit luoda asiakkaallesi merkitystä kertomalla tarinoita, joissa asiakas on tarinan sankari. Kasvatuksessa tarinoiden tarkoituksena on opettaa ja valistaa lapsia. Samaan tapaan tarinankerrontaa hyödyntävä markkinoija taustoittaa asiakkaalle kaiken olennaisen hankintapäätösten tueksi ja osoittaa, miten asiakas hyötyy hankinnasta arjessaan.

Hyvä tarina hyödyntää tehokkaasti kuulijoiden tunteita. Tarinankerronnassa kuulijaa autetaan samaistumaan tarinaan niin tuntemusten kuin tunnetilojenkin avulla. Yksityiskohdat ja jaetut tuntemukset osallistavat lukijaa, ilman niitä tarina on tylsä. Saako tarinasi kuulijan tuntemaan kipinää: hyvää oloa, onnistumista tai yhteenkuuluvuutta – vai jännitystä, pelkoa tai yllättymistä? Älä syyllisty merkityksettömyyteen, vaan luo tarinallasi tunnetiloja. Tarina voi vedota myös yhteen tai useampaan aistiin, sillä meidän on helpompi samaistua tarinoihin, kun voimme mielessämme nähdä, kuulla, kokea, haistaa tai jopa maistaa kuvailtuja asioita.

Brändinrakennuksessa tarinoiden avulla luodaan erottuvuutta ja tunnesidettä asiakkaaseen, jotta tämä valitsisi tutut kasvot kasvottoman sijasta. Hyödyntämällä tarinoita markkinoinnissasi pääset eroon ominaisuus- ja faktalistoista ja pystyt luomaan muistiankkureita herättämiesi tunteiden ja asiantuntemuksen avulla. Tarinankerronnalla pääset myös osallistamaan asiakkaasi yrityksesi tarinaan ja auttamaan häntä kertomaan tarinaa rinnallasi.

Jos koet toimialasi tylsäksi etkä usko, että tarinasi kiinnostaa asiakkaita, muista, ettei tylsiä aiheita ole olemassakaan – on vain tylsiä kertojia.