Arvot ovat yrityksen autonomian mitta

1 min luettavaa

Oletko jo määrittänyt yrityksesi arvot? Moni johtaja luulee voivansa sanella yrityksensä arvot kirjaamalla ne ylös. Todellisuudessa yrityksesi arvot näkyvät yrityksen käyttäytymisessä ja toiminnassa, joten hienoilla sanoilla ei ole merkitystä, elleivät ne toteudu arjessa. Arvot ovat yrityksen autonomian mitta ja näkyvät siinä, miten yrityksessä toimitaan, kun kukaan ei ole vahtimassa tai ratkaisu pitää tehdä omatoimisesti.

Yrityksen arvoja ovat sen hiljaiset käyttäytymissäännöt, jotka ohjaavat ihmisten käyttäytymistä ja toimintaa. Usein puhutaan yhteensopivasta arvomaailmasta, yhteisestä tavasta katsoa maailmaa, kun toisiaan täydellisesti täydentävät ihmiset löytävät toisensa. Tästähän on yrityksissäkin kyse: kun kaikki jakavat saman maailmankatsomuksen, yhteinen tie löytyy helpommin.

Yrityksen arvomaailma on erottautumistekijäsi, mutta vain, jos hyödynnät sitä tarkoituksenmukaisesti. Yrityksen on turha nimetä arvoikseen mitään sellaista, minkä toteuttamiseen ei arjessa olla valmiita käyttämään aikaa ja rahaa.

Parhaimmillaan arvot ovat yrityksesi autonomian ajuri ja ohjaavat arjen päätöksenteossa kohti suurta kuvaa. Jos yrityksen arki ja johdon haavemaailma eivät kohtaa, lopputulos on ”päälleliimattuna” jotain vitsin ja arvohumpan väliltä.

Yrityksen ydinarvojen tulee kuulua ja näkyä kaikessa toiminnassa. Ydinarvot ovat parhaimmillaan sellaisia, että ne ohjaavat toimintaa riippumatta yrityksen liiketoiminnasta, koska ne ovat joukkosi yhteensitova liima. Sinun tulee kuvata, kuinka arvot edistävät yrityksen ison kuvan, tehtävän, toteuttamista.

Miten arvot näkyvät yrityksen palvelulupauksessa? Miten ne erottavat yrityksen muista?

Yrityksesi arvot muodostavat yrityskulttuurin perustan, ja yrityksesi kulttuuri toimii vain niin hyvin kuin arvot antavat myöten. Arvomaailma punnitaan arjessa joka ikinen päivä. Miten arvoja sovelletaan toiminnassa ja erityisesti rekrytoitaessa? Sopiiko uusi kaveri yrityksen arvomaailmaan ja auttaako hän omalta osaltaan toteuttamaan sitä?

Yritysten pahin virhe on listata peräkkäin kauniita sanoja ja lukita ne arvoiksi siten, ettei kenellekään ole selvää, mitä niiden pitäisi tarkoittaa.