Tulevaisuuden yritys on oma mediansa

2 min luettavaa

Kun markkinointiviestintä nähdään usein yritykselle kulueränä, sisältömarkkinointi luo yritykselle tuottavan omaisuuserän, joka palvelee 365 päivää vuodessa.

Jatkuvasti laskevat tilaajamäärät, ansaintamallin räjähdysmäinen muutos ja kaipuu laadukkaalle sisällölle ovat olleet myrkkyä keskeisille medioille. Kaikki joutuvat miettimään tarkoituksensa uusiksi ja osa on jo niin ehtinyt tehdäkin. Samaan aikaan myös kuluttajista ja yrityspäättäjistä on tullut medioita, jotka jakavat aktiivisesti heitä kiinnostavia asioita viiteryhmilleen.

Riippumattoman journalismin tarve ei katoa mihinkään, mutta sen jakelutavat muuttuvat käyttötottumusten mukana. Yritysten on pakko reagoida ja ottaa oma paikkansa mediakentässä luomalla oma mediansa asiakkaitaan varten. Kun vielä parikymmentä vuotta sitten brändiä pystyi rakentamaan tapetoimalla lehtiä mainonnalla, on aika jättänyt siitä. Emme enää tavoita printti-, tv- ja radiomedioiden kautta kohderyhmiämme kiinnostavalla ja osallistavalla tavalla, koska meistä on tullut liian kehittyneitä ohittamaan keskeyttävä mainonta. Yritysten markkinoinnin on siis pakko muuttua hissipuheista arvonlähteiksi.

Yritykset keräävät tulevaisuudessa tilaajia yhtä lailla kuin mediat levikkiä. Yrityksillä on kuitenkin merkittävä kilpailuetu asiakkaidensa lumoamisessa, sillä he voivat keskittyä kohderyhmiensä palvelemiseen välittämättä suurista massoista. Yritystä ohjaavat sisällöntuotannossa liiketoimintatavoitteet ja juuri se tekee yrityksistä pelottavan tehokkaita julkaisijoina.

Yritysten markkinointitekijät tulevat tulevaisuudessa yhä enemmän journalismin puolelta, koska sisällöntuotanto on kriittinen menestystekijä. Tulevaisuuden yritys kokoaa oman personoidun median asiakkailleen ja tarjoilee heille juuri heitä varten luotuja sisältöjä: hyötyä, kiinnostavaa, viihteellistä ja ajankohtaista sisältövirtaa. Asiakaslähtöisyys alkaa viimein realisoitua omassa julkaisutoiminnassa, kun yritykset kertovat tarinoita, joissa keskipisteenä on heidän asiakkaansa.

Hyvin tehdystä sisältömarkkinoinnista tulee yrityksille omaisuuserä, jonka tuotoista voidaan nauttia vielä vuosiakin julkaisujen jälkeen. Sisällöillä voidaan palvella kohderyhmiä sen ostamisen eri vaiheissa. Kun vanhastaan asiakaslehdet keskittyivät alleviivaamaan tekijöidensä erinomaisuutta, ottavat uudet yritysmediat asiakkaansa keskipisteeksi ja keskittyvät tuottamaan heille mahdollisimman paljon hyötyä. Osa sisällöistä voi keskittyä auttamaan ratkoen ongelmia, osa jakamaan näkemyksiä tulevaisuudesta ja osa vastaamaan mieltä vaivaaviin kysymyksiin. Kanavilla ei itsessään ole merkitystä, vaan sillä, mistä kohderyhmäsi tavoitat – oli se sitten verkosta, printistä tai tapahtumista.

Ihmiset eivät ole kiinnostuneita yrityksestäsi, tuotteistasi tai palveluistasi. Heitä kiinnostaa omien ongelmiensa ratkaisu ja ihmiset, jotka voivat auttaa heitä. Voit tulla merkittäväksi vain puhumalla asiakkaan kielellä häntä kiinnostavista asioista. Ihmiset tarinoineen ovat kuitenkin aina kiinnostavia ja siksi omankin median rakentamisessa kannattaa ottaa ihmiset näytille.

Rakenna mediakasvoja, kiinnostavia tarinoita ja tee osaamisestasi tunnistettavaa. Yritystäkin voidaan rakastaa sen ihmisten ja sen edustamien arvojen kautta. Käytämme brändejä, joiden uskomme auttavan meitä erottautumaan. Jos haluat erota harmaasta massasta, tee kohderyhmääsi kiinnostavia asioita, rakenna mielenkiintoisia tarinoita ja auta asiakkaitasi menestymään. Siitä on tulevaisuuden markkinointi tehty.

Auttaminen on paras tapa tehdä markkinointia. Siitä tulee nopeasti erottautumistekijä ja vahvin kilpailuetu yritykselle. Esimerkiksi teleoperaattorit tarjoavat asiakkailleen kuluttajapuolella omaa tukipalstaansa, jossa asiakkaatkin voivat auttaa toisiaan, neuvoja yleisempien sovellusten käyttämiseen ja partioita, jotka auttavat asiakkaita ongelmiensa kanssa omien medioiden ulkopuolellakin. Yrityspuolella tarjoillaan apua etätyön johtamiseen, näkemyksiä mobiilityön tehostamiseen ja neuvoja työkalujen käyttöön.

Teollisuudessa Ruukki pyörittää webinaareja suunnittelijoille, jossa neuvotaan uusien teräslaatujen hyödyntämisessä ja koulutetaan suunnittelijoita valitsemaan oikeat materiaalit. Elintarvikepuolella reseptejä on jaettu kautta aikain ja usein resepteissä nostetut brändit, kuten Valion tuotteet, tulevatkin valituksi, jotta reseptit varmasti onnistuisivat. Hyvien sisältöjen tarkoitus on siis saada asiakkaasi viettämään aikaa kanssasi enemmän ja sitoutumisensa kautta auttaa kertomaan tarinaasi, ostamaan enemmän ja suosittelemaan yhteistyötä kanssasi.

Tulevaisuuden yrityksen verkkopalvelu on sen asiakkaille rakennettu kohdennettu media, joka vastaa kysymyksiin, auttaa ratkomaan ongelmia, jakaa toimialaa koskevaa ajankohtaista ja hyödyllistä sisältöä sekä kertoo näkemyksiänne tulevaisuudesta ja sen luomisesta. Verkkokaupoistakin tulee ajanvietepaikkoja, jossa yhdistyvät shoppailumahdollisuudet, kohderyhmää kiinnostava sisältö ja mahdollisuus olla sosiaalinen muiden asiakkaiden sekä yrityksen ihmisten kanssa. Tulevaisuuden yritykset luovat yhteisöjä ympärilleen, jotka ovat osa yrityksen arvonmuodostusta ja sitä kautta markkinoinnin omaisuuserää. Mieti siis jatkossa täyttäessäsi liiketoimintatavoitteita, teetkö markkinoinnilla yritykselle kuluja vai hankitko uusia omaisuuseriä.