Sisäisen viestinnän tavoite on luoda yhteinen tilanne- ja tulevaisuudenkuva yrityksen kaikille ihmisille. Onnistunut viestintä muuttaa näkymättömän näkyväksi, suljetun avoimeksi, reaktiivisen proaktiiviseksi ja kasvottoman korporaatiopuheen henkilökohtaiseksi sanomaksi.

Yrityksen sisäinen viestintä on parhaimmillaan aitoa vuorovaikutusta henkilöstön kesken, pahimmillaan sanelua ylhäältä alaspäin. Hyvä sisäinen viestintä on ajantasaista ja toteutetaan ennakoivasti, ihmiset edellä. Aktiivinen keskusteluyhteys tehostaa työskentelyä, ylläpitää hyvää yrityskulttuuria ja tekee niin arvoista kuin onnistumisistakin näkyviä.

Sisäistä viestintää käytetään vuorovaikutukseen henkilöstön kanssa, yrityskulttuurin kehittämiseen ja vahvistamiseen, yrityksen pohjantähden viestimiseen, työntekijälähettilyyteen kannustamiseen, muutosviestintään, palautteen antamiseen ja keräämiseen, taloustilanteesta sekä työhön ja työtilanteeseen liittyvistä tiedoista kertomiseen sekä työntekijäkokemuksen parantamiseen. Sisäisen viestinnän ajatus pohjautuu siihen, että työntekijät ovat tärkein voimavarasi ja kun he ovat tyytyväisiä, asiakkaat saavat parasta mahdollista palvelua.

Sisäinen viestintä on yrityskulttuurin jatke, joten siihen liittyy myös keskeisesti, miten yrityksessä keskustellaan, miten ihmiset huomioidaan ja tulevatko kaikki kuulluksi. Hyvä happotesti sisäiselle viestinnälle on, liikkuuko yrityksessä huhuja tai kuuleeko jonkun käytäväkeskusteluissa sanovan, että ”En tiennyt, minulle ei kerrottu”. Esimerkiksi yrityksellä voi olla oma huhuboksinsa, johon yrityksen henkilökunta voi sujauttaa lapulla kuulemiaan tai uskomiaan huhuja, joita voidaan sitten käsitellä työyhteisössä yhdessä.

Hyvä kysymys sisäisesti onkin, ovatko kaikki selvillä yrityksen suunnasta, tarkoituksesta ja keinoista tavoitteisiin pääsemiseksi. 

Hyvä sisäinen viestintä siis voimauttaa yritystä ja onnistuu, kun sitä johdetaan esimerkillä ja yhteisten arvojen pohjalta. Yrityksen tapa viestiä sisäisesti heijastuu myös ulospäin; yrityksellä voi olla vain yksi totuus. Jos päästät korporaatioeläimet valloilleen sisäisesti, tyhjä puhe leviää helposti myös ulkoisiin kanaviin. Sisäinen viestintä on epäonnistunutta, jos yrityksen muutoksista kuullaan ensin yrityksen ulkopuolelta.