Sisältömarkkinointi: uuden ajan ajattelutapa markkinointiin

1 min luettavaa

Sisältömarkkinointi on uuden, asiakkaan aikakauden ajattelutapa markkinointiin, ja sen tarkoitus on muuttaa markkinointisi hyväksi palveluksi nykyisille ja tuleville asiakkaille. Sisältömarkkinoinnin idea on yksinkertainen: luomalla ja jakelemalla arvokasta, kiinnostavaa ja relevanttia sisältöä kohderyhmällesi löydät helpommin uusia asiakkaita, sitoutat nykyisiä asiakkaitasi ja saat asiakkaasi markkinoimaan rinnallasi arvoa eteenpäin jakamalla. Käsittelemme tässä kirjassa sisältömarkkinointia enemmän asiakashankinnan ja asiakkaiden pitämisen näkökulmasta inboundmarkkinointina, mutta käymme aluksi perusteet läpi, jotta tiedät, mistä se on lähtöisin. Sisältömarkkinoinnin tavoitteena on asiakashankinnan lisäksi asiakasuskollisuuden ja tunnettuuden kasvattaminen, maineen rakentaminen ja asiakkaiden osallistaminen sekä mielipidejohtajuuden luominen.

Onnistuaksesi sisältömarkkinoinnissa sinun tulee omaksua uudenlainen ajattelutapa markkinointiin. Tuotteesi ja palvelusi ovat yrityksesi ongelmia, ja asiakkailla on omat ongelmansa. Asiakkaita eivät kiinnosta sinun ongelmasi, vaan omansa – ja siksi sisältömarkkinointi on loistava tapa auttaa asiakkaita ratkaisemaan ongelmiaan.

Sisältömarkkinoinnin lupaus on yksinkertainen: kun tarjoat asiakkaalle arvokasta sisältöä,

  • näyttäydyt parhaana vaihtoehtona, sillä ymmärrät asiakkaidesi ongelmat, haasteet ja tavoitteet parhaiten
  • autat asiakkaitasi puhumalla heidän ongelmistaan omiesi sijasta
  • purat ostamisen esteitä maalaamalla kuvaa tulevaisuudesta
  • otat asiakkaan ostoprosessin haltuun tarjoilemalla ostovaiheeseen sopivaa tietoa asiakkaan rytmissä
  • erilaistat osaamistanne tekemällä sen näkyväksi
  • pääset osallistumaan keskusteluihin luotetun asiantuntijan roolissa
  • vastailet kysymyksiin neuvonantajan roolissa
  • tuet asiakkuutta sen koko elinkaaren ajan lisäarvolla
  • markkinoit asiakkaidesi kanssa tukien asiakasevankelistojen syntymistä.

Onnistut hyödyntämään sisältömarkkinointia liiketoiminnassa, kun luot selkeät suuntaviitat, miten palvelet kohderyhmiäsi ja olet tehokkaimmin mukana niiden ostopäätöksissä. Verkossa ei tarvitse myydä saadakseen kilpailuetua näkyvyydestä alansa osaajana ja asiantuntijana. Keskeisenä tavoitteena voi olla se, että pääsee keskustelemaan hankinnasta riittävän varhaisessa vaiheessa, jotta voi antaa asiakkaalle suurinta mahdollista lisäarvoa. Sisältömarkkinoinnista saa täyden liiketoimintahyödyn panostamalla kohderyhmän palvelemiseen ja palvelun jatkuvaan kehittämiseen.

Petyt sisältömarkkinointiin, jos odotat nopeaa ratkaisua markkinointisi ongelmiin. Rakastut siihen, kun ymmärrät, että sen tarkoituksena on luoda kestävää kilpailuetua ja tehdä yrityksestäsi ykkösvaihtoehto niin nykyisille kuin tuleville asiakkaillenne. Sisältömarkkinoinnissa parhaat tulokset saavuttavat ne, jotka tekevät töitä suunnitelmallisesti yhteisen tarkoituksen eteen.