Mielipidejohtajuus omalla toimialalla pohjautuu näkemykseen alan tulevaisuudesta, sen haasteista ja niiden voittamisesta. Mielipidejohtajuus kulkee käsi kädessä yrityksen kilpailuetujen kanssa. Mihin näet alasi kehittyvän ja mitä meidän pitää olla tekemässä siinä maailmassa menestyäksemme? Mitkä ongelmat vaivaavat asiakkaita tänään ja tulevaisuudessa?

Mielipidejohtajuus ansaitaan, ja tie on usein pitkä. Mielipidejohtajuuden tavoittelu johtaa alati kasvavaan asiantuntemukseen, urakehitykseen ja uusiin saavutuksiin. Yrityksen mielipidejohtajuus rakentuu useiden asiantuntijoiden työllä: niiden, joista on viemään alaa eteenpäin näkemyksillään. Alan äänitorven asemaan kipuaminen vaatii kuitenkin aikansa.

Tavoitellessasi mielipidejohtajuutta huomioi nämä seikat:

Annat yleisöllesi ajateltavaa. Sisältösi saavat kohdeyleisösi oppimaan, tutkimaan ja muuttumaan. Parhaat sisällöt istuttavat ajatuksia ja tuovat uusia toimintatapoja arkeen.

Kokemuksesi on uskottavaa. Mielipidejohtajuus ei voi perustua toisten ajatusten levittämiseen, vaan ajatusten tulee kummuta kokemuksistasi.

Lähestyt asiaa omalla kärjelläsi. Saman aihepiirin, esimerkiksi tietoturvan, ympärillä voi olla useitakin eri kulmia, joilla asiaa lähestyä.

Sisältösi on näkemyksellistä. Kokemus yhdistettynä näkemyksiin tulevaisuudesta raottavat huomisen sumuverhoa. Näkemysten esittäminen kannattaa, vaikka niiden toteutumisesta ei voikaan olla varma.

Ajatuksesi iskee kohderyhmään. Jos et tunnista kohderyhmän arkea etkä ymmärrä sen toiveita, et saa viestiäsi läpi. Saat viestisi parhaiten läpi tuomalla uutta ajateltavaa, uusia toimintamalleja ja ratkaisuja kohderyhmän ongelmiin.

Sisältösi on hyödyllistä ja jaettavissa. Voit olla hyödyllinen kohdeyleisöllesi antamalla ajateltavaa, ratkaisemalla ongelmia tai avaamalla mahdollisuuksia.

Kuitenkin mielipidejohtajuutta tavoiteltaessa on helppo astua harhaan. Vältä seuraavat sudenkuopat:

Mielipidejohtajuuden tavoittelu jää markkinointiosaston kampanjaksi

Mielipidejohtajaksi ei tulla markkinointi- tai viestintäosaston päätöksellä, vaan se vaatii koko yrityksen sitoutumisen. Mielipidejohtajuutta ei tavoiteta viestintä- tai markkinointikampanjoilla, vaan sen pitää kummuta yrityksen strategiasta.

Käytät mielipidejohtajuutta myyntipuheena

Mielipidejohtajuuden tavoitteena on tuottaa yritykselle kaupallista hyötyä kasvattamalla myyntiä, katetta ja brändiarvoa, mutta et voi käyttää sitä myyntipuheenasi. Mielipidejohtajuus ansaitaan, ja harva mielipidejohtaja käyttää itsestään tätä termiä.

Uppoudut tutkimuksiin

Tutkimukset yhdistettyinä kokemukseen tuottavat osaavissa käsissä hyviä näkemyksiä ja mielipiteitä – ne ovat hyvää bensaa näkemyksille. Tutkimuksiin voi kuitenkin myös hukkua, jos ne saavat keskittymän liikaa historiaan ja nykytilaan. On nähtävä trendit.

Käännät takkia joka käänteessä

Jos olet vielä hakemassa suuntaa tai isoa ideaa, se kannattaa tehdä sisäisesti. Ei kannata hypätä jokaiseen liikkuvaan junaan matkalla tavoitteisiin vaan keskittyä löytämään oma kilpailuetua tuova ajattelutapa yhdistämällä kokemukset näkemyksiin.

Ylikaupallistat idean

Mielipidejohtajuus perustuu ajatusten jakamiseen ja ajatustenvaihtoon. Jos lähdet kaupallistamaan omalla väritykselläsi muiden tutkimukseen perustuvaa mallia, huomaat sen tuottavan tarpeetonta vastarintaa. Ideasi ei leviä helposti, jos sitä ei haluta käyttää ammattilaispiireissä tai siihen ei viitata alan mediassa, koska se on jonkun “omistama”.

Oikea mielipidejohtaja ei yritä olla muita fiksumpi tai paras kaikista vaan hyödyllisin kohderyhmälleen. Mielipidejohtaja pelaa omassa sarjassaan, näyttää suuntaa eikä juutu kehumaan itseään tai haukkumaan kilpailijoita. Mielipidejohtajuuden tavoittelu vaatii koko yrityksen sitoutumisen ja erityisesti johdon mukanaolon. Mielipidejohtajuus on strateginen valinta, joka vaatii resursseja, suunnittelua ja ennen kaikkea tekemistä.