Yrityskulttuuri on tärkein erottautumistekijäsi

2 min luettavaa

Yrityskulttuuri luo yrityksesi selkärangan. Se kokoaa yhteen arvot, uskomukset, asenteet, ajattelutavat ja määritelmän siitä, mitä pidetään arvokkaana. Kulttuuria rakennetaan jokapäiväisellä toiminnalla ja sen muuttamiseen kuluvaa aikaa mitataan useimmin vuosissa kuin kuukausissa. Riippumatta muutoksen nopeudesta, muutos lähtee siitä, että kaikilla on yhteinen tilannekuva, jaetut arvot ja halu päästä yhteiseen tavoitteeseen.

Ihmiset haluavat luonnostaan olla osa jotakin itseään suurempaa ja tehdä merkityksellisiä asioita. Kaikissa yrityksissä on yrityskulttuuri, joka ei itsessään ole hyvä tai paha vaan muovautuu usein yrityksen perustajan ja johtajiensa näköiseksi. Yrityskulttuuri siis syntyy joka tapauksessa, mutta vain hyvin johdettuna saat siitä kilpailuetua yrityksellesi.

Yrityskulttuuri on tärkein erottautumistekijäsi. Strategiat jäävät auttamatta kulttuurin jalkoihin. Tuotteen, palvelun, prosessit, käytänteet ja strategiankin voi aina kopioida, ja niiden kanssa voi jopa onnistua alkuperäistä yritystä paremmin. Kuitenkin vasta yrityksen kulttuuri määrittää, mitä strategiasta syntyy arjessa.

Yrityskulttuurin kopiointi onkin vaikeaa, ellei mahdotonta, koska yrityskulttuuri pohjaa yrityksesi yhdessä jaettuihin ydinarvoihin. Pohjimmiltaan kaikki yrityksessä on vain sen kulttuurin ilmentymiä: henkilöstö, tuotteet, maine, asiakkaat, kumppanit, toimintatavat ja niiden kautta menestys.

Läpinäkyvänä aikakautena brändien rakentaminen on kovin erilaista kuin joitain vuosikymmeniä sitten. Aikoinaan saatoit päättää tavoittelemasi position, ”tapetoida” käytettävissä olevat pinnat viestilläsi ja asemoitua kilpailun puuttuessa valitsemaasi lokeroon. Nykyään brändit rakennetaan yhdessä asiakkaiden kanssa. Rakentamalla voittajan yrityskulttuurin rakennat samalla niin henkilöstön kuin asiakkaidenkin kanssa myös uskotun ja luotetun brändin.

Rakenna työntekijöistäsi intohimoisia liekinkantajia sitouttamalla heidät yhteiseen maailmaan asiakkaiden kanssa. Työntekijät, jotka kokevat tekevänsä töitä suuremman tarkoituksen eteen, eivät tarvitse motivointia vaan liekin ylläpitoa. Paras yrityskulttuuri perustuu inspiroivaan ilmapiiriin, ei yksittäisiin sankareihin. Jos kulttuurin luojat poistuvat yhtälöstä, sen ilmentymät yleensä vain vahvistuvat.

Kun kasaat henkilöstön arvopohjaisesti, olet menestyksen tiellä. Yhteiset arvot ohjaavat helpommin yhteistoimintaan itseohjautuvasti, eikä arvomaailmaa voi kenellekään pakolla tuputtaa – ainakaan pitkällä aikajänteellä. Todellisuuteen pohjaava ja hyvin viestitty yrityskulttuuri houkuttelee parhaat, tiimiisi sopivimmat työntekijät puoleesi. Arvopohjainen rekrytointi on kivisempi tie menestykseen, mutta maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin yhteispeliä pelaavan tiimin muodossa. Kannattaa mieluummin jättää palkkaamatta kuin palkata henkilö, joka sopii huonosti tiimiin.

Yrityskulttuuri pohjautuu aina yrityksen ydinarvoihin.

Henkilöstö on yrityskulttuurisi mitta. Kerro ihmisille, mitä haluat heidän tekevän, vahvista toimintaa ja tarjoa läpinäkyvyyttä tuloksiin. Asenteita ja kulttuuria muutetaan parhaiten toimintaa muuttamalla, mikä puolestaan onnistuu ihmisiä kiittämällä. Kiittäminen on paras tapa ”rakentaa” ihmisiä, joten älä kiitä työntekijöitä pelkistä tuloksista vaan huomioi heidät säännöllisesti kiittämällä heitä toiminnasta

Yrityskulttuurisi näkyy asiakkaalle ennen kaikkea asiointikokemuksena. Hyvä happotesti yrityskulttuurille on, miten ihmisiä kohdellaan. Saavatko kaikki tasavertaisen kohtelun? Tervehditäänkö siivoojaa, kun muut eivät ole näkemässä? Jääkö asiakkaalle voimaantunut olo, kun hän on asioinut yrityksessäsi, vai onko asiointikokemus pikemminkin kuluttava? Tai mitäänsanomaton?

Yrityskulttuuri muodostuu siitä, kuinka kohtelemme toisiamme, puhumme ja olemme vastuussa toisillemme.

Kulttuuri määrittelee siis tarjoamasi asiakaskokemuksen arjessa. Minkälaisia tuotteita ja palveluita yrityksesi toimittaa, miten ne toimitetaan, miten niistä puhutaan ja ennen kaikkea minkälaisia kokemuksia yrityksesi synnyttää. Hyvät työntekijät voivat paikata heikkoa tuotetta tai palveluprosessia jonkin aikaa, mutta menetät nuo ihmiset ennen pitkää, jos et saa laitettua tuotettasi ja/tai prosessiasi kuntoon.

VOITTAJAN YRITYSKULTTUURIN MÄÄRITTÄVÄT TEKIJÄT:

  • Tarkoitus – Kaikki yrityksessä jakavat yhteisen inspiraation. Miten ja miksi teemme maailmasta paremman paikan?
  • Arvot – Yhteinen ajattelutapa, joka on tarkoituksen toteuttamisen edellytys, sekä käyttäytymismallit ja maaperä, jossa voidaan kasvaa.
  • Käytännöt – Miten arvot näkyvät arjessa käyttäytymisenä?
  • Ihmiset – Saman arvopohjan jakavat ihmiset, jotka istuvat niin yrityskulttuuriin kuin yrityksen arvomaailmaankin ja heimoutumalla myös vahvistavat olemassaolevaa.
  • Tarina – Yrityksessä ihmiset elävät yhteistä tarkoitusta todeksi.
  • Paikka – Tarina syntyy aina jossain tietyssä paikassa, ja ihmisten käyttäytyminen sekä arvot muovaavat paikkaa näköisekseen.

Voitat kilpailijasi luomalla yrityskulttuurille maaperän, jossa yrityksen tarkoitus ja työntekijöiden intohimot voivat kohdata ja luoda näin paremman huomisen. Elä yrityksesi ydinarvot todeksi päivä päivältä ja pidä liekki palamassa tuomalla yritykseesi tahoja, jotka jakavat kanssasi saman tunteenpalon. Kykenet erottautumaan yrityskulttuurisi avulla, kun luot yrityksesi maineen sekä vahvaa luottamusta ja parempia suhteita niin asiakkaisiin, työntekijöihin kuin kumppaneihinkin. Vaikka voittajan yrityskulttuurin rakentaminen ei onnistu päivässä, on se tärkein erottautumistekijäsi ja siksi siihen kannattaa panostaa.